Arxiu Municipal de Palma (seu de Can Bordils)

Arxiu Municipal de Palma (seu de Can Bordils)

 

Sol·licitud de cita per a la consulta de documentació:

 • correu-e: arxiu@palma.cat
 • tel. 971225900, ext. 1560, 1513, 1553, 1563, 1572

DOCUMENTACIÓ DIGITALITZADA a cultura.palma.cat

Consulta en sala: de 9:30 h a 13:30 h, amb cita

 

Exposició: Palma singular, un segle de canvis

L'Arxiu és viu!

 

 

SERVEIS

 • Atenció a la ciutadania mitjançant la sol·licitud de cita prèvia:
  • Consulta en sala d'expedients de llicències d'obres (1900-1991)
  • Consulta en sala d'expedients de llicències d'activitats (1900-1996)
  • Consulta de documentació en fase històrica
 • Sala d'exposicions de fons arxivístics municipals
 • Difusió dels fons arxivístics municipals mitjançant la publicació de la col·lecció Rúbrica
 • Accés web als fons documentals digitalitzats

Història de l'edifici

Can Bordils està situat en una de les principals cruïlles de la ciutat antiga. Els orígens de la casa es remunten, com a mínim, a l'època islàmica. En temps de la conquesta cristiana de 1229 pertanyia a un jueu anomenat Maimó Beniferaix. Des del segle XV fou la casa dels Sureda-Zanglada. Després passà als Bordils (s. XVII-XIX) i, d'aquests, als Villalonga-Escalada (s. XIX-XX). Les dues finestres renaixentistes de la façana estan decorades amb les armes dels Sureda i els seus successius enllaços amb els Moyà i els Zanglada.

Sobre la casa es recolza l'arc de l'Almudaina. Es correspon amb una de les portes de la ciutat romana (Palma). Restes de la murada romana es mostren descobertes a la façana lateral de Can Bordils. Aquella ciutat originària pervisqué com un nucli tancat dins una ciutat islàmica més àmplia, recinte conegut com a Almudaina, nom que pren del palau dels valís de Mayurqa.

 

Història de l'Arxiu

Arran de la conquesta catalana de Jaume I d'Aragó de 1229, l'organització administrativa de l'illa de Mallorca es caracteritza per la institució de la Universitat de la Ciutat i Regne de Mallorca, que exercia jurisdicció sobre tota l'illa i tenia la seva seu al mateix lloc que l'edifici de l'actual Ajuntament. Aquesta quedà abolida amb les reformes borbòniques de 1718, quan es creà a la capital un ajuntament amb competències únicament sobre el mateix municipi. No obstant això, davant la necessitat de fer front a alguns problemes d'àmbit general (sanitat, quintes, abastaments, etc.) continuà funcionant com a institució representativa del Regne juntament amb els dos càrrecs de síndics forans, que es mantingueren fins a la implantació de la Diputació Provincial en el segle XIX.

L'any 1851, per disposició del Ministeri de Comerç, Instrucció i Obres Públiques es creà l'Arxiu Històric de les Balears, que havia de custodiar tots els fons que pertanyien a l'antic Regne de Mallorca. Així, al mateix edifici es mantingueren dos arxius, el pròpiament municipal i el del Regne de Mallorca. Aquest darrer es traslladà a la Casa de Cultura el 1955.

L'Arxiu Municipal de Palma custòdia bàsicament documentació sobre la ciutat des de 1718, encara que una part fa referència a tota l'illa fins el 1836. També conté documentació de l'antiga Universitat perquè en el moment del trasllat dels seus fons es produí alguna confusió i part dels fons quedaren a la casa consistorial. Al contrari, d'altres que eren pròpiament municipals s'integraren amb els anteriors i es localitzen actualment a l'Arxiu del Regne de Mallorca.

L'Arxiu estigué situat al tercer pis de l'Ajuntament, fins que el 1998 s'ubicà a la seu actual, l'edifici històric rehabilitat de Can Bordils, que compta amb dipòsits d'arxiu, zones de despatxos, taller de restauració i sala de consulta de documentació per atendre les persones usuàries.

Adreça
Carrer de l'Almudaina, 9 Local: Can Bordils
07001 Palma (Illes Balears)

Galeria Multimèdia

Data darrera modificació: 15 de setembre de 2023