Publicador de continguts


L’Ajuntament adjudica les obres per a reformar el paviment i millorar l’accessibilitat de la plaça de la Indioteria


19 de juny de 2024

L’actuació té un pressupost de 207.877 euros i un període d’execució de tres mesos

Palma, 19 de juny de 2024.- La Junta de Govern ha aprovat adjudicar el contracte per a les obres de reforma del paviment i la millora de l’accessibilitat de la plaça de la Indioteria a l’empresa Melchor Mascaró per un import de 207.877 euros i un període d’execució de tres mesos.

L’objectiu de l’actuació és, entre d’altres, la renovació del paviment de l’espai, tant de la mateixa plaça com de la vorera perimetral, ja que està molt envellit i presenta petits desperfectes. Concretament, està previst renovar 720 metres de paviment de la plaça i totes les vorades de les jardineres. Els escocells de la zona es remodelaran amb una platina d’acer de 10 mm de forma arrodonida, d’acord amb la forma corba de la plaça.

Pel que fa a la vorera perimetral, està programat renovar 420 metres de ferm i, al mateix temps, millorar l’accessibilitat dels passos de vianants i de la zona de contenidors. En aquest sentit, es pretén també adaptar la senyalització, instal·lar un paviment tàctil i rebaixar els pendents perquè la plaça compleixi la normativa vigent en matèria d’accessibilitat.

L’Àrea d’Infraestructures, així mateix, aprofitarà aquesta actuació per a arreglar els problemes de drenatge que s’han detectat a l’espai, ja que, d’una banda, existeix un punt baix que queda inundat quan plou i impossibilita l’accés a una de les zones de joc i, per l’altra, els embornals estan connectats a la xarxa de sanejament i no a la xarxa d’aigües pluvials, com tocaria. Per a solucionar-ho es reforçaran els esmentats embornals i s’executarà una nova xarxa de drenatge de 170 metres lineals que es connectarà a la instal·lació general de pluvials.

Una vegada que s’acabi aquesta actuació, està previst que el Departament de Parcs i Jardins iniciï la renovació de les dues zones de joc de la plaça.

Data darrera modificació: 20 de juny de 2024