Teatre Xesc Forteza. L'edifici

Teatre Xesc Forteza. L'edifici

Xesc Forteza_edifici_4

Els diferents espais del Teatre Xesc Forteza i les seves característiques:

a) L'espai d'exhibició és de format a la italiana, sense possibilitat de canvi per estructura arquitectònica de la caixa escènica. La pinta és "a l'anglesa", és a dir, formada per perfils UPN de 80 mm i amb orientació boca-fons de l'escenari, la qual cosa fa més fàcil moure un element escenogràfic. Està situada a 11 metres d'alçària del terra de l'escenari. La boca fa 9 metres d'ample per 5 d'alçària.
L'espai escènic és de 9 per 10 metres de profunditat, sense aforar amb cametes ni teló de fons (cambra negra).

b) La zona de càrrega i descàrrega del Teatre: la porta d'embarcament està situada a 4,40 metres d'alçària des del nivell del carrer, com es pot veure a les imatges.

c) Els camerinos estan ubicats damunt l'escenari. N'hi ha dos, amb una capacitat cada un de 12 persones, amb 2 dutxes, lavabos i aigua calenta. Al costat de l'escenari hi ha un espai alternatiu que pot fer de camerino en cas de necessitat o bé s'hi pot situar atrezzo, backline...

d) El Teatre disposa d'un enorme vestíbul on s'hi han fet performances de dansa, actuacions musicals, exposicions, còctels...

e) Les taquilles estan ubicades just devora les portes d'accés principal al Teatre, que donen a la plaça de Miquel Maura.

f) Al costat de l'entrada principal del Teatre hi ha el bar, que és obert quan hi ha qualque activitat al Teatre una hora abans del seu inici.

Galeria Multimèdia