Espai escènic

Espai escènic

El Teatre Municipal del Passeig de Mallorca ocupa gairebé la planta baixa de l'antic edifici del Palau de la Premsa, també anomenat, com s'indica a la façana, Miquel dels Sants Oliver.

El Teatre Municipal del Passeig de Mallorca és de la tipologia "a la italiana", és a dir, un pati de butaques o platea i un amfiteatre orientats cap a l'escenari, únic lloc possible on es du a terme la representació teatral.

El teatre, per tant, té dos nivells: la planta baixa, on hi ha l'escenari i la platea amb una cabuda de 173 localitats (dues de les quals per a cadires de rodes), i la primera planta on s'hi ubiquen l'amfiteatre amb 51 butaques i la cabina de control (control de so, il·luminació i projecció).

Hi ha també una planta soterrani on s'ubiquen els magatzems i un petit taller.

A la planta baixa també hi ha quatre camerinos aptes per a donar servei a una dotzena d'actors. Hi ha, a més, un bany i una dutxa per als actors i una petita oficina equipada amb fax i ordinador. La taquilla s'ubica devora l'entrada principal, amb un vestíbul de 3 7 m2. Des d'aquest vestíbul s'accedeix a l'amfiteatre a través una escala. Hi ha un WC a la planta baixa, accessible des de la platea, amb adaptació per a persones amb cadira de rodes, i un altre a l'amfiteatre.

L'escenari té una forma semicircular no totalment simètrica, ja que agafa la forma de la planta de l'edifici. Té una superfície aproximada de 69 m2. La fondària és de 7,55 m i la boca té una amplària de 8,50 m. No té teler i l'altura màxima de l'escenari, del terra a les barres de focus, és de 4,80 m.