Publicador de continguts

REINSERCIÓ DE LES ARTS. Batxillerat d'arts IES Antoni Maura.


Reinserció de les Arts

REINSERCIÓ DE LES ARTS. Batxillerat d'arts IES Antoni Maura.

El present projecte planteja la necessitat de reinserir les Arts als plans educatius, desde la certesa de la distància existent entre aquests i l'art contemporani i laconvicció que l'art i l'educació són processos que han d'anar de la mà perimpulsar una acció transformadora de la part social .

Així com lallei contempla la reinserció a la societat de les persones després d'un períodede marginació, igualment l'Administració hauria de garantir el retorn del'Educació Artística com a element cohesiu de la formació integral i humanistadels estudiants.

"Reinsercióde les Arts" és el resultat d'un projecte pilot que ha desenvolupat unaexperiència creativa amb vocació interdisciplinar ¿oberta a totes lesdisciplines i àrees de coneixement- i el resultat de la qual ha pres la formad'aquesta exposició, que gira entorn del llibre d'artista, un suport on podenconvergir les diferents àrees de coneixement que es treballen en un centreeducatiu. El llibre és un suport íntim i personal i, alhora universal, queofereix un gran ventall de possibilitats, que aplicades al procésd'aprenentatge constitueixen un canal de comunicació transversal i unvaluosíssim instrument d'observació i anàlisi del món i la condició humana.

Aquestes ideeshan animat la realització dels vint-i-tres exemplars creats per alumnes quecursen enguany el Batxillerat d'Arts a l'IES Antoni Maura que integrenl'exposició a l'Àrea 1 del Casal Solleric, així com la selecció d'altres llibrescreats conjuntament entre alumnes del Primer Cicle d'ESO i estudiants deBatxillerat Artístic. Completen aquesta mostra pensada com a "dispositiupedagògic" i no com un recull "d'obres d'art", ampliacionsfotogràfiques de les pàgines dels llibres i una sèrie de dibuixos, murals iinstal·lacions realitzades per joves creadors de l'illa que recentment varenacabar els seus estudis al Maura.

Com ja s'hadit, l'objectiu d'aquesta iniciativa és generar una reflexió sobre laimportància de l'educació artística en la construcció de la societat i lanecessitat d'humanitzar el procés d'ensenyament-aprenentatge a fi de potenciarla formació de ciutadans crítics, reflexius i creatius.

Mientas disminuye paulatinamente la formaciónartística en primaria y secundària, crece la oferta de cursos especializados enarte contemporáneo. La tercera contradicción va asociada a las universidades yescuelas de arte, que viven une estado de emergéncia mientras numerosasbienales se conciben como espacios para la formación, donde la exposcicion yano es lo importante.  Ahí està laDocumenta 12 de 2007, comisariada por Roger Martin Buergel, donde la educaciónera una de sus tres líneas de debate bajo el titulo ¿Qué hacer? ... escriu BeaEspejo al Cultural del dia 14 de maig amb el títol Otra educación es posible.

Les activitatsi intervencions que formen part dels llibres no es presenten com un objecteartístic en si mateix, sinó com un document, un testimoni de l'evolució delpensament de cada alumne/a i del seu concepte d'aprenentatge. Cal·ligrafia,dibuix, gravat, pintura, fotografia, il·lustració, disseny, literatura, poesia,geometria, filosofia... totes aquestes i altres disciplines han estat elsvehicles utilitzats pels estudiants per posar de manifest la diversitat dels seusinteressos creatius.

El projecte hacomptat amb diferents col·laboracions, entre les quals destaca la de Paz Alomar, especialista en les artsdel llibre, que va impartir el taller "La mà que pensa" decal·ligrafia i enquadernació, el contingut principal del qual va ser l'encontreamb la lletra escrita i el seu potencial creatiu, per acabar convertint elstreballs plàstics fets a l'aula en una obra completa: un llibre.

COL·LABORACIONS

L'Ajuntament dePalma va oferir gratuïtament als alumnes un curs sobre Serigrafia al CAC SesVoltes, on varen experimentar aquesta tècnica amb el professor i artista Carles G O'd, deixant la seva empremtaen els seus respectius llibres. El nostre ex alumne Rafa Bosch, que va impartir un curs de lettering "L'ou còsmic" al'aula Frida Kalho. També poguérem comptar amb la participació dels artistes Antoni Socias i Rafa Forteza, que varen conversar amb els alumnes sobre qüestionsrellevants entorn del món de l'art i la creació contemporània. La visita a l'Arxiu del Regne de Mallorca varesultar molt interessant i estimulant pel desenvolupament del projecte, quemalgrat es presenta com una exposició "acabada" no deixa de ser unaproposta creativa oberta a la seva expansió a altres nivells i centreseducatius.


Comissària:Marta Blasco.

Participants:Antía Cambeiro, Nico Casalderrey, Álvaro del Campo, Marta Durán, AlexandraFalconi, Daniela Figueroa, Axel Maldonado, Lissette Jiménez, Alexandra Marcé,Sara Mundilla, Marc Rodríguez, Núria Seguí, Carlos Bravo, Marina Diéguez, MartaDíez, Luca Bell, Judith Garnes, Laura Navas, Niki Nenkova, Melanie Schmitt,Pilar Vargas, Christian Villamor, Beatriz García, Tania Sevillano, Mika daSilva, Andrea Garau, Marc Gómez, Florencio Jiménez, Desiré Martiñán, NoeliaGallardo i Julián Oliver.

Organiza: IESAntoni Maura, Ajuntament de Palma, Fundació Palma Espais d'Art

Col·laboren:Fundació Deixalles i Musicasa.

Duració:

Des del 2 de juny de 2016fins el 3 de juliol de 2016

Dies: Diàriament
Horari: 12:00
Localitat: Palma
Lloc de celebració:

Casal Solleric - Àrea 1

Data darrera modificació: 6 de març de 2023