Diaris

Diaris

La premsa només es pot consultar en sala, mentre que els exemplars endarrerits es poden treure en préstec. Alguns dels documents que pots trobar a la biblioteca són:

-Premsa diària local i nacional
-Revistes d'informació general i especialitzades
-Publicacions oficials

Enllaços a diaris locals i nacionals

| Diari de Balears | Diario de Mallorca | El Mundo / Día de Baleares | Última Hora | Majorca Daily Bulletin | Mallorca Magazin | Majorca Zeitung | QuéABC  | El País | El Periódico de Cataluña | La Razón | La Vanguardia |

 >  PREMSA INTERNACIONAL