Llibres digitals

Llibres digitals

Ciberoteca

Què és la Ciberoteca Escolar?
La Ciberoteca Escolar és un projecte de l'Obra Social Bancaja creat amb la finalitat d'oferir als més joves i als pares i/o tutors, un entorn virtual de continguts culturals i científics adequat a l'edat dels estudiants de primària i secundària (dels 6 als 16 anys).

A la Ciberoteca Escolar trobaràs els següents apartats:
-La teva biblioteca virtual, amb una selecció tant de les obres clàssiques de la literatura infantil i juvenil com de les lectures recomanades als centres de primària i secundària.
-Un passeig per la xarxa, amb centenars d'enllaços als webs més interessants del ciberespai.

Vés a la Ciberoteca >>